Consulta dietètica

La metodologia emprada en la consulta dietètica es descriu en aquest apartat.

Entrevista

A la primera visita es realitza la història clínica i dietètica del pacient, per dissenyar el pla nutricional personalitzat, adaptat a les necessitats i objectius concrets de cada persona.

Es tractaran els següents aspectes:

 • AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA CLÍNICA:
  • o Antecedents patològics, personals i familiars.
  • o Medicacions i altres.
  • o Analítica sanguínia
  • o Presa de tensió arterial.
 • AVALUACIÓ DE LA HISTÒRIA DIETÈTICA:
  • o Hàbits alimentaris.
  • o Preferències i aversions alimentàries.
  • o Estil de vida.
  • o Activitat física.
 • DADES ANTROPOMÈTRIQUES:
  • o Pes i talla.
  • o Plecs cutanis i perímetres.

Abans de finalitzar la visita, es lliura un pla dietètic provisional fins al lliurament de la dieta i pautes nutricionals definitives.

Lliurament de la dieta i Educació Nutricional

A la segona visita s’entrega i explica la dieta personalitzada.

S’imparteix Educació Nutricional oral o mitjançant el lliurament de material didàctic en la visita si s’escau. Els temes estaran relacionats amb les circumstàncies que envoltin a cada pacient i també amb els possibles suggeriments que aquest realitzi.

Seguiment

En les visites de seguiment, es realitza un nou estudi corporal, analitzo l’evolució de la persona, redissenyant la dieta si cal. La freqüència de vistes s’establirà amb el pacient en funció de la patologia i de l’evolució del tractament.

S’avaluaran els següents aspectes:

 • El grau de satisfacció amb la dieta (si s’ha integrat amb facilitat en els seus hàbits, si li produeix ansietat, etc.)
 • Valoració dels resultats obtinguts.
 • Es solucionaran els dubtes que hagin pogut sorgir per seguir la dieta.
 • En funció de la informació recollida es modificarà la dieta quan es consideri necessari.
 • Es continuarà amb l’Educació Nutricional.

Manteniment

Un cop aconseguit l’objectiu, el pacient ja haurà adquirit els coneixements necessaris per mantenir-se, ja que haurà modificat els seus hàbits alimentaris. S’aconsella realitzar un seguiment trimestral/ semestral  per assegurar els resultats obtinguts.

Comments are closed.