Antromometria

L’antropometria és l’àmbit científic orientat a mesurar la composició del cos humà.

Aquesta tècnica té una llarga tradició d’ús en l’Educació Física i en les Ciències Esportives, i ha trobat un increment en el seu ús en les Ciències Biomèdiques. És per això que s’ha convertit en una ciència multidisciplinar i integradora que consisteix en una sèrie de mesures sistematitzades que expressen quantitativament, les dimensions del cos humà, la qual cosa ens serveix de gran ajuda per al seguiment d’intervencions nutricionals, d’activitat física, entrenament, etc..

La I.S.A.K. és la Societat Internacional per al desenvolupament de la Cineantropometria (International Society for the advancement of the Kinanthropometry), la qual ha desenvolupat i utilitzat el mètode antropomètric per a l’estudi de la forma humana i la composició corporal. L’objectiu que cerca la I.S.A.K. és la unificació de criteris internacionals aplicant la mateixa tècnica de mesuraments antropomètrics, assegurant d’aquesta manera la realització de mesuraments fiables i estandaritzats comparables en l’àmbit local, nacional, i internacional.

Segons l’Informe Tècnic de l’OMS (1995) l’antropometria és la tècnica d’aplicació universal i no invasiva per avaluar la mida, proporcions, i composició del cos humà.

Amb aquesta eina podem fer una aproximació de l’estat nutricional de les persones, fer una valoració de la seva composició corporal i fer una predicció del rendiment físic de cada pacient.

Isak

Certificació Oficial de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)

Comments are closed.