Trastorns Alimentaris

Les persones que pateixen TCA (trastorns de la conducta alimentària) es caracteritzen per adoptar conductes d’alimentació anòmales, en general, per la seva insatisfacció amb la seva imatge corporal.

Les persones afectades per aquests trastorns pateixen conseqüències nutricionals , físiques , psicològiques i socials.

Els TCA són malalties greus però es pot curar si la persona fa tractament amb un equip de metges, psicòlegs i nutricionistes especialitzats. Són tractaments llargs i complexos.

Un tret habitual d’aquests trastorns és la manca de consciència de la malaltia per part de la persona afectada. Això vol dir que el pacient no és capaç d’identificar les conseqüències negatives del trastorn, ni de la necessitat de fer tractament, ni tampoc els beneficis d’aquest, a quest fet dificulta l’adherència al tractament en alguns casos.

Els TCA mes freqüents son:

  • Anorèxia
  • Bulímia
  • Trastorn per afartament compulsiu
  • Ortorèxia
  • Vigorèxia

Un tractament adequat per a aquests trastorns ha de contemplar: Tractament psicològic i/o psiquiàtric + Tractament nutricional

La meva principal missió com a nutricionista

  • Aconsellar sobre hàbits saludables d’alimentació i advertir sobre el perill de seguir dietes innecessàries
  • Restaurar i / o normalitzar el pes i l’estat nutricional. És a dir , aconseguir una alimentació saludable i normalitzada
  • Tractar les complicacions físiques derivades d’una alimentació inadequada És important rebre l’assessorament nutricional des de les primeres etapes del tractament per prevenir les recaigudes i sobretot, molt importat, treballar conjuntament amb el psicòleg i/o psiquiatra.
Els cossos perfectes no existeixen, només existeixen els cossos reals.

Comments are closed.