Dietes Terapèutiques

Una dieta terapèutica és aquella que es pauta i es determina per tractar i / o controlar una determinada malaltia. En alguns casos la dieta pot ser la solució per a una determinada anomalia i en altres, serà complementària a un tractament o pauta dins d’una actuació multidisciplinària.

Per a un gran nombre de malalties hi ha una sèrie de recomanacions alimentàries tant per la quantitat i qualitat dels aliments, com per a les hores de menjars i la freqüència de les mateixes.

Entre les malalties que poden ser tractades estan:

  • Trastorns metabòlics: Diabetis, Obesitat, …
  • Aparell genital: Infertilitat, candidiasi, infecció urinària, …
  • Anèmies
  • Sistema nerviós: Migranyes, estat d’ànim, insomni, …
  • Problemes digestius: Restrenyiment, gastritis, còlon irritable, úlceres, reflux i acidesa, …
  • Malalties cardiovasculars: Hipertensió, Insuficiència cardíaca, …
  • Càncer
  • Malalties renals: Retenció de líquids, insuficiència renal, …
  • Malalties hepàtiques: Cirrosi, hepatitis, …

Per tractar cada malaltia es requereix una teràpia nutricional personalitzada, que respon a les característiques de cada pacient o individu, on les dosis i nutrients adequats varien.

Que el teu aliment sigui la teva medicina, i que la teva medicina sigui el teu aliment.

Recordeu que quan vingueu per primer cop a la consulta, heu de portar les analítiques, informes o indicacions mèdics, perquè pugui tenir tota la informació per realitzar el pla dietètic nutricional personalitzat.

Comments are closed.