Pla Nutricional

plan33

Per què necessitem un pla de nutrició personalitzat?

Perquè cada persona té unes necessitats nutricionals diferents i no hi ha dieta comú que funcioni bé a tothom igual.

El pla nutricional és la dieta personalitzada que es lliura al pacient, després d’haver realitzat totes les valoracions necessàries per a poder-lo elaborar (edat, alçada, sexe, patologies, activitat física, intoleràncies alimentaries, gustos,…) . Un pla nutricional ben fet pot ajudar a mantenir-se sa, la qual cosa ajuda a no emmalaltir.

Característiques d’un bon pla nutricional:

  • Complet (ha de contenir tots els nutrients necessaris per al bon funcionar l’organisme)
  • Variat
  • Suficient (Que contingui els aliments en la seva justa quantitat)
  • Adaptat a les necessitats nutricionals de cada individu.
  • Adequat per a la seva situació personal, social, econòmica i els recursos de què disposa.

Et puc elaborar un pla nutricional per menjar sa cada dia, ja sigui a casa, al restaurant o a la feina, amb això elaborarem la llista de la compra i a organitzarem perfectament els àpats de tota la família. És molt més fàcil del que penses.